BẢO TÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Tag: Museum

BẢO TÀNG

Tôi được tiếp cận với bảo tàng lần đầu tiên khi được đi học ở Liên xô cũ. Nhưng quả thật cũng mới hiểu lõm

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

    Ngày tham quan